Voorganger - Vrijzinnigen Heerde

Ruimte voor ontmoeting en inspiratie voor mensen van nu!
Ga naar de inhoud

Voorganger

Wie zijn wij

Sinds 1 april 2022 ben ik voorganger van Vrijzinnigen Heerde. Ik beschouw dit als een groot
voorrecht. Een voorganger doet het werk dat vanouds het beroep is van een dominee of predikant,
het is maar hoe je het noemt. Ik geef de voorkeur aan het woord ‘voorganger’.
De basis van mijn werk is de ontmoeting met mensen. Ik ben graag met mensen in gesprek. Ik ben
iemand die vragen stelt en oprechte aandacht heeft voor vragen van een ander.
Een tweede onderdeel van mijn werk is: vormgeven aan zondagse vieringen. De kunst van een
vrijzinnige viering is om de eigen tijd te verbinden met eeuwenoude tradities en daar op
aansprekende wijze vorm en inhoud aan te geven. Dat doe ik graag, samen met anderen die daaraan
hun bijdrage leveren.

Verder ben ik als voorganger betrokken bij gespreksgroepen, vergaderingen, overleggen, enzovoort.
En is er altijd wel wat te schrijven: een kort mailtje, een lang artikel, en alles er tussenin. Ook in al
deze andere werkzaamheden zit heel vaak een element van ontmoeting, dat maakt het waardevol.
In Heerde heb ik een parttime aanstelling. Ik ben ook voorganger van Vrijzinnig Assen. Daarnaast
werk ik als zelfstandig geestelijk verzorger en ben ik betrokken bij Centrum voor Levensvragen
Overijssel. Meer informatie over mij en mijn werk is te vinden op: www.beleefdevragen.nl
Terug naar de inhoud