Lezingen - Vrijzinnigen Heerde

Ruimte voor ontmoeting en inspiratie voor mensen van nu!
Ga naar de inhoud

Lezingen

Activiteiten
Vrijzinnig  Hattem en Vrijzinnig Heerde (tot voor kort NPB genoemd) willen een ontmoetingsplaats zijn op religieus gebied voor vrijzinnig denkende mensen, al dan niet lid van een kerkgenootschap. Zij kennen geen dogma`s (vaste leerstellingen of geloofswaarheden), die men moet onderschrijven om lid te kunnen worden. Vrijzinnig Hattem en Vrijzinnig Heerde zijn dan ook geen kerkgenootschap in de gangbare zin van het woord, maar een vereniging, die alle ruimte biedt voor gedachtewisseling, bezinning en discussie over de diepere wortels van het bestaan en alle vragen die daardoor in de mens worden opgeroepen. Wat de leden gemeenschappelijk hebben is interesse voor een betrokkenheid bij religie/religiositeit in de ruimste betekenis. Ook is er ruimte voor gemeenschapszin tussen de leden onderling, door middel van zorg en aandacht voor elkaar.
Iedereen die behoefte heeft om met anderen van gedachten te wisselen over zaken op religieus gebied en de betekenis daarvan voor het samenleven van mensen ook met verschillende opvattingen, is van harte welkom:………… als lid, als begunstiger of als gast!


Terug naar de inhoud