Gespreksgroep - Vrijzinnigen Heerde

Ruimte voor ontmoeting en inspiratie voor mensen van nu!
Ga naar de inhoud

Gespreksgroep

Activiteiten
GESPREKSGROEP JULIANAKERK SEIZOEN 2019 EN 2020.

Dit komend seizoen hebben we weer een nieuw boek gekozen voor de gespreksgroep. Dit keer gaan we een beetje meer op de spirituele toer. Nadat we afgelopen seizoen het pittige boek van Harari hebben gelezen ‘Homo Deus’, lijkt het nu tijd voor wat meer verdieping op spiritueel gebied. Het wordt een boek van Eckhart Tolle ‘Een nieuwe aarde’ uit 2005. Eckhart Tolle heeft dit boek na tien jaar nog eens opnieuw bekeken en er zaken aan toegevoegd. Hij heeft onderzocht of die nieuwe aarde al een beetje een feit is Eckhart Tolle geworden. En we gaan dat met elkaar bekijken. Ook dit boek is niet per se een makkelijk boek, echter ik heb veel vertrouwen in de open geest van de bezoekers van de gespreksgroep. Het is een veilige haven waar je met je vragen en twijfels terecht kunt, zonder dat er een oordeel over is. En dat is rijkdom! Het boek kent 10 hoofdstukken en de gespreksgroep komt vijf keer bij elkaar. Dus het is al duidelijk, per keer lezen we twee hoofdstukken. Totaal te lezen 200 bladzijden, een appeltje/eitje in vergelijking met het boek van vorig seizoen! En je kunt ook komen zonder het te lezen maar wel mee praten of denken en luisteren, ook fijn om te doen. De data zijn de volgende, altijd de tweede maandag van de maand:

maandag 14 oktober, van 13.45 tot 15.30 uur
maandag 11 november, van 13.45 tot 15.30 uur
maandag 9 december van 13.45 tot 15.30 uur
maandag 13 januari van 13.45 tot 15.30 uur
maandag 10 februari van 13.45 tot 15.30 uur

Om u alvast warm te maken de volgende tekst die voor in het boek staat: Je innerlijke doel is te ontwaken. Zo eenvoudig is het. Je hebt dat doel gemeen met alle andere mensen op de planeet- omdat dit het doel van de mensheid is.

Ineke Adriaansz

Terug naar de inhoud